شمارنده ها

Counters Shortcodes

شما می توانید شمارنده ها را در سبک های مختلف طرح با کد کوتاه ضد افزونه اضافه کنید.


پیشفرض

0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

سایز ها

0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا
0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا
0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

رنگبندی ها

0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا
0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا
0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

پارالکس

0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

همراه آیکون

0
+
مشتریان راضی
بیزینس سالیانه
0
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

انیمیشن

0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

همراه خط حاشیه

0
+
مشتریان راضی
0
بیزینس سالیانه
0
قهوه های مصرف شده
0
امتیاز بالا

محتوای ویژهt

0
دسیمال
$
0
موجودیت
0
%
درصدی
0
+
سمبل های ویژهl

ویژگی ها

0
سرعت
0
انیمیشن آیکون

درون خطی

بیش از
0
راضی هستند.
پرتو بیش از
0
مشتری راضی دارد
Call Now Buttonتماس