نوار پیشرفت

نوار پیشفرت حرفه ای

گزینه های پیشرفت میله را بررسی کنید و می توانید آن را در سبک های مختلف با نوار پیشرفت ویژوال کامپوزر، کد کوتاه نمودار پایه تنظیم کنید.


پیشرفت

60%
0%

کلاس های متنی


راه راه

انیمیشن


خط دور گرد


سایزها


HTML/CSS
100%
طراحی
85%
وردپرس
۷۵%
فتوشاپ
۸۵%

رنگبندی متعدد

اولیه
50%
ثانویه
70%
سوم
75%
سادگی
40%

دایره ای

HTML/CSS
HTML/CSS

سایزها

HTML/CSS
HTML/CSS

ویژگی ها

HTML/CSS
HTML/CSS
HTML/CSS
Call Now Buttonتماس