برچسب -٪ s

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل گروه تولیدی رایان شیمی ایزوپروپیل الکل کوچکترین عضو دسته الکل های نوع دوم است. به عنوان یکی از الکل های سبک (c1-c5) ایزوپروپیل در مقایسه با متانول دومین محصول الکلی تجاری است. بالا ترین تقاضا برای ایزوپروپیل بعد ار اتیل الکل میتواند به این دلیل باشد قیمت پایین تر دارد و از قوانین دولتی ازاد است. تغییر تکنولوژی نیز بر تولید نسبی این الکل ها  در سال های اخیر موثر بوده است. برای مثال کاهش تولید ایزوپروپیل نسبت به استن مقداری اثر دارد [...]

ادامه مطلب ...
Call Now Buttonتماس