برچسب -٪ s

اکسیداسیون آلدهیدها و کتونها

اکسیداسیون آلدهیدها و کتونها گروه تولیدی رایان شیمی در این مقاله روشهای تمایز بین آلدهیدها و کتونها با استفاده از مواد اکسید کننده مانند محلول پتاسیم دی کلروماتید اسید (VI) ، معرف Tollens ، محلول Fehling و محلول بندیکت ارائه شده است. چرا آلدهید ها و کتون ها متفاوت رفتار می‌کنند؟ یادتان باشد که تفاوت بین آلدهید و کتون در وجود یک اتم هیدروژن متصل به پیوند مضاعف کربن-اکسیژن در آلدهید است. کتون ها یک هیدروژن ندارد وجود یک اتم هیدروژن باعث می شود که [...]

ادامه مطلب ...
Call Now Buttonتماس